Διεύθυνση: Τατοΐου 33 
Περιοχή: ΑΧΑΡΝΑΙ
Τ.Κ.: 13672

Τηλέφωνο: 210-6254920

FAX: 210-6254921